Gündüzü

Gecesi

Eğlencesi

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI

Selçukhan Otel olarak, çevreyi korumayı, doğal ve sosyal çevre arasındaki bağlantıyı güçlendirmeyi, yerel işletmeleri ve halkı desteklemeyi ve gelecek nesiller için yaşanılabilir bir çevre bırakmak amaçlı tüm faaliyetlerimizde sürdürülebilirlik yaklaşımını benimsiyoruz. 

Sürdürülebilirlik sürecindeki hedeflerimiz, tüm faaliyetlerimizde enerji kaynaklarını doğru kullanarak, enerji verimliliğini ve tasarrufunu sağlayarak, karbon salınımı azaltarak, suyu tasarruflu kullanarak ve tesisimizde üretim ve operasyon sonucu oluşabilecek atıkları ve israfları önleyerek katkı sağlamaktır.

Tüm faaliyetlerimizde, gelecekte ve mevcut ekonomik koşullar, sosyal ve çevresel etkileri değerlendiririz. Misafirlerin, sektörün, çevrenin ve bölge halkının ihtiyaçlarını göz önünde bulundurur. Bulunduğumuz bölgenin kültürel ve doğal zenginliklerini korur ve istihdam sağlarız.

ÇEVRE KORUMA VE ATIK YÖNETİMİ POLİTİKAMIZ

SATIN ALMA POLİTİKAMIZ

İSTİHDAM POLİTİKAMIZ

KÜLTÜREL FARKINDALIK POLİTİKAMIZ

İNSAN HAKLARI POLİTİKAMIZ

ERİŞİLEBİLİRLİK POLİTİKAMIZ

ÇOCUK HAKLARI POLİTİKAMIZ